. .

 
ราคาห้องพัก
ROOM RATE
ห้อง ขนาดเตียง ราคาต่อคืน
Standard Boutiqe Chill 6 ฟุต 590
Superior Boutique Chill 5 ฟุต 690
**ราคารวมอาหารเช้า